Canon-pad Beeldenstorm
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

  3. Zo werden protestante mensen

      genoemd, omdat ze het niet eens waren

      met de rooms-katholieke kerk.

  4. Bijnaam van het jaar 1566.

  7. In de buurt van dit plaatsje werd het
      eerste klooster bestormd.

  8. Dit boden de edelen aan Margaretha van

      Parma aan.

  9. Dit hing bij de geuzen aan hun riem.

10. Titel van Margaretha van Parma, die de
      Nederlanden in opdracht van Filips de
      Tweede regeerde.

11. Deze werden door de beeldenstormers
      vernield. Daarom heet het ook beelden-
      storm.

1. Iemand achterna zitten om hem

    gevangen te nemen vanwege zijn geloof.

2. Mensen van het nieuwe geloof, die de

    kerk wilden bevrijden van bijgeloof.

5. Spotnaam voor bedelaars. Dit werd later

    de bijnaam die de edelen zichzelf gaven.

6. Kerkdienst die niet in een kerk gehouden

    wordt, maar in de open lucht.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)